Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Cvičení s dětmi

Jistě chcete své děťátko rozvíjet a věnovat se společným, navíc i zdraví prospěšným aktivitám. Do čeho se můžete pustit a kdy? A co může být naopak kontraproduktivní?

Cvičení s dětmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka všelijakých pohybových i jiných aktivit (nejen) pro děti je v dnešní době velmi široká. Mnoho rodičů cítí povinnost poskytovat svým ratolestem od co nejranějšího věku maximálně pestrý program a velké množství nejrůznějších činností, což ale někdy může být pro dítě i zbytečně vyčerpávající a přetěžovat ho.

Velkou roli hraje také to, nakolik je vaše děťátko „společenské“ a vyhledává kontakty s okolím (což je dáno jednak osobností a pochopitelně také vývojem – v raném věku děti nejeví o vrstevníky zájem a teprve později se učí hrát si zpočátku vedle sebe a později i kooperovat při hře a dalších aktivitách).

Důležitý faktor je také to, nakolik sociální kontakty vyhledáváte vy jako rodiče – zatímco pro někoho je možnost vyrazit do společnosti velice vítanou změnou a alespoň chvilkovým vystoupením ze stereotypu mateřské/rodičovské dovolené, pro jiného to mohou být zážitky naopak stresující.

Netlačte proto na pilu a s takovýmito aktivitami začínejte pozvolna, nikoli za každou cenu. Klidně počkejte, až budete mít pocit, že k tomu skutečně nazrál čas pro vaše děťátko i vás (a nehleďte přitom na to, že třeba sousedka se stejně starým dítětem chodí týdně na čtyři kroužky a vy se teprve odhodláváte na první) a vyrazte nejprve na ukázkovou hodinu, abyste viděli, zda vám bude vyhovovat, a dle toho se zařiďte dále.

Jestliže dítě je na lekcích spokojené, ale vy se zde dobře necítíte (z jakéhokoli důvodu), můžete s ním příště poslat třeba partnera či prarodiče. A pokud se ukáže, že jste (zatím) s vaším potomkem nenalezli organizovanou aktivitu, při které byste byli spokojení, vůbec nezoufejte. Vaše děťátko se bude dobře rozvíjet i tak. Stačí, když se mu budete věnovat a do sportovních či jiných pohybových aktivit se můžete pouštět i individuálně – třeba jednoduše tak, že spolu vyrazíte na procházku, do parku, na hřiště, později můžete jezdit na kolech, bruslích, zajít do bazénu a podobně. Důležité je, abyste se přitom dobře bavili a cítili jste se spolu příjemně.

Cvičení s dětmi dle jejich věku

Pro děti od 0 do 6 měsíců

V tomto období je příliš brzy na to chtít po dětech, aby „cvičily“. Pokud si ale chcete zacvičit vy a chcete (nebo musíte) mít při tom děťátko u sebe, můžete zkusit například tzv. strollering – venkovní aktivitu, při níž maminky mají své děťátko v kočárku a cvičí i s ním, nebo např. s dítkem v náručí, které v tu chvíli slouží vlastně jako živá činka.

Dále existují také nejrůznější kurzy, při nichž mají rodiče své dítě v šátku či nosítku a tančí a cvičí společně s ním. Takové lekce mohou zahrnovat prvky ze zumby, jógy a podobně.

Pro děti od 6 měsíců do 2 let

Od 6 měsíců můžete s dítkem začít navštěvovat například kojenecké plavání (jsou ale i kurzy vhodné již od 6 týdnů věku). O plavání kojenců jsme se podrobně zabývali v tomto článku.

Kurzy pro děti v tomto věku často bývají rozděleny podle toho, zda děti již samostatně chodí, či nikoli. Kojenecké cvičení často vedou přímo fyzioterapeutky a zaměřují se při něm na cviky, které stimulují a rozvíjejí psychomotorický rozvoj děťátka a ukazují rodičům, jak s dětmi správně manipulovat, a informují o tom, jaké aktivity jsou vhodné či naopak nevhodné pro správný vývoj dítěte. Ideálně se zde dozvíte také, jaké cviky můžete provádět vy, abyste se po porodu dostaly do kondice, či například zmírnily bolesti zad, které plynou z časté manipulace s děťátkem.

Děti, které již alespoň lezou nebo se plazí, trénují pohyb, jeho koordinaci a udržování rovnováhy například překonáváním menších překážek. Cvičit se může s pomocí různých gymballů, overballů či válců. Cvičení bývá doprovázeno písničkami a říkankami (které děti zpočátku spíše jen poslouchají, než že by byly schopny je i reprodukovat).

Pro děti od 2 do 5 let

Děti v tomto věku už si účast na lekcích dokáží užít naplno a aktivně se zapojovat do programu a začínají také navazovat první sociální kontakty. Cvičení je i nadále vedeno zábavnou formou a děti v rámci něho získávají nové dovednosti, které dále zdokonalují a postupně k nim přidávají další. Stále se preferuje všestranný rozvoj (ke specializaci na konkrétní sportovní aktivity dochází až v pozdějším věku).

Při cvičení se mohou využívat různé tradiční i netradiční pomůcky a náčiní (míče, obruče, švihadla, šátky apod.) i větší tělocvičné nářadí (jako jsou trampolíny, lavičky, žíněnky, tunely a různé balanční prvky). Trénovat se mohou i jednodušší akrobatické prvky, při nichž děti zdokonalují obratnost a zkouší neobvyklé polohy těla. Takové cvičení může mít třeba podobu tradičního Sokola či být pojato moderně ve speciální tělocvičně (a kombinovat pak třeba ještě prvky jógy nebo třeba výuku angličtiny apod.).

Součástí lekcí bývá také v menší či větší míře hudebně-pohybová výchova – děti s rodiči zpívají, trénují rytmus hraním na jednoduché hudební nástroje (ozvučná dřívka, triangl atd.) nebo třeba cvičí či tančí za zvuků hudební nahrávky.

Pokud vaše děťátko preferuje spíše individuální činnosti, můžete zkusit třeba Montessori dílničku, při níž dítko trénuje především jemnou motoriku, podporuje svůj rozumový vývoj, učí se samostatnosti, zodpovědnosti a důvěře ve vlastní schopnosti, což ho do budoucna podpoří i ve snadnějším navazování vztahů s vrstevníky.

Pro děti od 6 let

V tomto období již většinou začínají specializované kurzy s konkrétním zaměřením a převážně již také jen pro děti bez přítomnosti rodičů, resp. bez jejich přímého zapojování do aktivit, nicméně většinou mohou zůstat alespoň jako publikum, pokud chtějí.

Nyní již přichází náročnější rozhodování, čemu se budou děti věnovat. Zatímco někteří rodiče jsou zastánci spíše toho, aby dítě rozvíjelo to, v čem je nejlepší, jiní naopak preferují, aby jejich děti naopak více pracovaly na těch činnostech, v nichž tolik nevynikají. Nesmírně důležité je dokázat dát stranou vlastní ambice a rozhodnout se tak, aby vaše dítě bylo především spokojené a mohlo se věnovat tomu, co ho baví, a ideálně, co je zároveň dobré i pro jeho zdraví. Pokud se povede, že mu zůstane po celý život láska k pohybu (v jakékoli formě) a aktivnímu životnímu stylu, bude to výhra daleko větší než třeba sbírka medailí, ze sportu, kterému se věnovalo s nechutí a spíše jen z donucení rodiny.

Diskuze

Přidat komentář k článku Cvičení s dětmi

Napište nám