Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Kojenecké plavání

Plavání kojenců je už několik let velmi populární. A není divu – vždyť jde o aktivitu nejen zábavnou, ale také zdraví prospěšnou, při níž můžete trávit společné chvíle se svými nejbližšími.

Kojenecké plavání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S vodou jsme nerozlučitelně spjati – vždyť jsme jí ze 70 % tvořeni a je pro nás životně důležitá. Navíc děťátko v děloze pobývá v plodové vodě a toto prostředí je tedy pro něj přirozené, pohybuje se v něm spontánně a pro většinu dětí zůstává kontakt s vodou velice příjemný i po narození.

Přirozený pohyb ve vodě

Při kojeneckém plavání se vychází právě z napodobení přirozeného prostředí plodu a využití jeho spontánních pohybů, které jinak po čase samy vymizí. Nejde tedy o výuku plavání v pravém slova smyslu, nicméně jeho skutečné osvojení, k němuž dochází kolem 4. až 5. roku života dítěte (pokud se budete nácviku věnovat), může značně usnadnit.

Kurzy plavání

Nabídka kurzů kojeneckého plavání je poměrně široká. Lekce jsou určeny nejčastěji pro děti od 6 měsíců, existují však i kurzy pro miminka již od 6 týdnů věku. Dětí se účastní malý počet (obvykle 5–7), pochopitelně v doprovodu jednoho či obou rodičů (případně jiných blízkých osob) a pod vedením 1–2 lektorek či lektorů. Lekce se konají zpravidla 1x týdně a bývají v rozsahu cca 30–40 minut.

Kvalita vody

Plavání probíhá ve speciálních bazénech, které musí splňovat nejpřísnější podmínky. Voda bývá čištěná UV lampou a pískovou filtrací. Její teplota se pohybuje mezi 30 a 32 °C a z hygienických důvodů je vždy ošetřena chlorem. Buď v klasické podobě, kterou známe z běžných veřejných bazénů, nebo se může jednat o vodu mírně slanou, v níž chlor vzniká elektrolýzou (rozkladem) soli. Slaná voda má tu výhodu, že je přirozeně antiseptická, nemá tak silný chlorový zápach a méně dráždí oči (přesto však nedosahuje takových vlastností jako voda mořská, která usnadňuje nácvik plavání tím, že více nadnáší, a navíc má léčivé účinky například na atopický ekzém).

Nácvik potápění a pohybu ve vodě

Děti se na kurzu většinou učí potápět se na určitý signál (slovo, které se před ponořením do vody řekne) – nejdříve jen politím hlavičky, teprve později potopením dítěte pod hladinu. Malé děti však v podstatě tento signál ani nepotřebují, neboť většinou dech samy instinktivně před ponořením zadrží. Potopení může probíhat tak, že se ponoříte s dítětem v náručí společně – je dobré provádět tento pohyb pozvolna, nikoli prudce, a setrvat pod hladinou alespoň krátkou chvíli (zpočátku cca 4–5 vteřin), aby se děťátko stačilo zorientovat a nevylekalo se.

Dítko si též můžete posílat pod hladinou s partnerem či instruktorkou. Není dobré svírat dítě stále křečovitě v náručí (může pak nabýt dojmu, že se nacházíte v nějakém nebezpečí a bude nervózní), ale naopak mu pod dohledem dát volnost a důvěru v jeho vlastní schopnosti. Zhruba od jednoho roku můžete děťátko učit skákat do bazénu (ze sedu), samo doplavat k okraji bazénu a vylézt opět nahoru (z počátku pochopitelně s pomocí). Samostatné ponoření do vody lze rovněž trénovat ze skluzavky, která ústí do bazénu – ideálně po bříšku a hlavou napřed (v klasické poloze v sedu hrozí u malých dětí, že přepadnou dozadu).

Starší děti a období vzdoru

S plaváním je u malých dětí dobré začít v raném věku. Se staršími (dvou- a víceletými) jsou začátky většinou obtížnější – mívají už „svou hlavu“ a na nové prostředí si musí zvykat postupně. S komplikovanou spoluprací se můžete setkat i u dětí, které plavou již odmala, v období vzdoru (poprvé se může objevit kolem jednoho roku života). Pokuste se však přesto vytrvat v zaběhnuté rutině (nepřestávat se plavání věnovat), aby dítě vycítilo nastavené hranice a nemělo tendenci je pořád posouvat podle sebe; obvykle se vše po krátké době znovu ustálí a dítko bude plavat znovu s nadšením jako předtím.

Přínosy a rizika kojeneckého plavání

Pobyt a pohyb ve vodě otužuje organismus a podporuje správné držení těla. Při plavání získávají děti nové dovednosti – nejen pohybové, ale například také sociální (při kontaktu s dalšími účastníky kurzu). A díky osvojování těchto nových dovedností získávají děti sebedůvěru. A do budoucna je seznámení se s vodním prostředím a nácvik plavání pochopitelně velice důležitou prevencí před utonutím.

Navštěvování kurzu je příjemným zpestřením programu, jenž na mateřské dovolené může být někdy trochu monotónní; sbližuje rodinné příslušníky, kteří při lekcích zažívají hezké společné chvíle, a umožňuje navázání sociálních kontaktů a nových přátelství s dalšími rodinami.

Kojenecké plavání může mít samozřejmě i svoje rizika: v zimním období může při nedostatečném osušení hrozit prochladnutí při přesunu z bazénu domů. Přes veškerá hygienická opatření může při pobytu v bazénu hrozit přenos nějaké infekce; citlivé jedince může dráždit chlor ve vodě, který může negativně působit například na astma či atopický ekzém. Pokud má vaše děťátko nějaké zdravotní obtíže, konzultujte vhodnost plaveckých kurzů s lékařem.

Hlavně pohodově

Protože na kurzech kojeneckého plavání působí rodič a dítě jako nedílná jednotka, a budete spolu po celou dobu nad i pod hladinou, je nezbytné, aby i vy sami jste se v tomto prostředí cítili dobře a nepřenášeli případný stres a obavy na dítko.

Nejdříve si tedy nacvičte vlastní potápění, pokud v něm nejste sami zběhlí: buďte co nejvíce uvolnění, pod hladinou mějte otevřené oči a pomalu vydechujte do vody. Máte-li pocit, že to není a nebude nic pro vás, vyšlete na kurz s děťátkem raději partnera či jiného blízkého nebo vyrazte společně, hlavní roli nechte na něm a vy se osmělujte a přidávejte postupně.

Kojenecké plavání je aktivita, která by měla být především příjemná a zábavná pro všechny zúčastněné. Rozhodně neřešte vlastní vzhled a případné nedokonalosti, které se mohou po těhotenství a porodu objevit. Ostatní účastníci si takovýchto detailů na druhých nebudou všímat – vždyť každý se tu zaměřuje na svoje děťátko. A děti (ani ty větší) toto neřeší vůbec – rozhodující pro ně není, zda rodič má či nemá ideální míry, ale to, že s ním tráví čas a věnuje mu svoji pozornost a péči, což je to nejdůležitější, co můžete svým dětem dopřát.

 

Zdroj: Plavání a potápění v bazénu, Mgr. Blanka Kolářová Sudíková, BC Plaváček, In: Jak pečovat o děťátko, Praxis Media, 2005–2007

Diskuze

Přidat komentář k článku Kojenecké plavání

Napište nám