Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Novinky pro rodiny s dětmi v roce 2018

Zavedení otcovské dovolené, možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku i vyšší slevy na daních. To jsou některé ze změn, které začínají platit v letošním roce. Pojďme si je představit blíže.

Novinky pro rodiny s dětmi v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v očkovacím kalendáři od 1. 1. 2018

Nové očkovací schéma hexavakcíny (povinné očkování): od roku 2018 se bude hexavakcína nově podávat jen ve třech dávkách (místo dosavadních čtyřech). První se bude aplikovat – stejně jako doteď – od cca 9 týdnů věku dítěte, druhá za dva měsíce a třetí mezi 11. a 13. měsícem věku. U nedonošených dětí zůstane i nadále čtyřdávkové schéma očkování.

Očkování proti pneumokokům (nepovinné): ve stejném schématu jako hexavakcínu je možné aplikovat také vakcínu proti pneumokokům.

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (povinné): první dávka této vakcíny by se měla aplikovat do 18 měsíců věku dítěte (dosud nebyla přesná maximální hranice stanovena), možné však je tuto dávku podat už od prvního dne 13. měsíce věku – platí samozřejmě jen pro děti, které nemají žádné kontraindikace. Druhá dávka se bude podávat až ve věku 5 až 6 let dítěte.

Vakcína proti papilomavirům (nepovinná): nově hradí zdravotní pojišťovny očkování proti HPV nejen dívkám, ale i chlapcům. Pro obě skupiny platí stejná podmínka, tj. že alespoň první dávku vakcíny musí absolvovat v kalendářním roce, v němž dosáhnou věku 13 let, a zároveň ještě nedosáhli věku 14 let.

Otcovská dovolená (dávka otcovské poporodní péče)

Od 1. 2. 2018 mají novopečení tatínkové nárok na týdenní dovolenou, po její dobu budou dostávat dávku, která bude vyplácena z nemocenského pojištění, a její výše bude odpovídat 70 % vyměřovacího základu jejich mzdy (stejně, jako se určuje výše peněžité pomoci v mateřství). Tuto týdenní dovolenou je nutné čerpat v celku a lze si ji vybrat kdykoli v období šesti týdnů od narození potomka.

Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. 6. 2018 bude zavedena dávka dlouhodobého ošetřovného. To lze využít například po propuštění blízké osoby z nemocnice, o níž bude třeba dále pečovat (například po vážném úraze či dlouhodobé nemoci). Dávku (která činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu) bude možno pobírat až 90 dní a bude dostupná i pro členy z širší rodiny. Ošetřující osoby se po tuto dobu mohou ve své úloze libovolně střídat. Podmínkou je, že ošetřující osoba nesmí po tuto dobu vykonávat žádnou výdělečnou činnost. Její zaměstnavatel jí však po dobu ošetřování nesmí dát výpověď a následně ji musí zařadit na její původní pracovní místo.

Možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku

Od letošního roku je možné vyčerpat celkovou částku rodičovského příspěvku (220 000 Kč) rychleji. Neplatí již dosavadní horní hranice měsíční výše příspěvku 11 500 Kč, ale může nyní dosahovat až stejné částky, jako peněžitá pomoc v mateřství (tj. 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu). Měsíční příspěvek může dosáhnout maximálně  32 640 Kč (což odpovídá hrubé mzdě přes 80 tisíc Kč) a při této výši by rodič celkovou sumu vyčerpal přibližně za šest měsíců.

Rodičovský příspěvek u vícerčat

Do loňského roku platilo, že rodičovský příspěvek v celkové výši 220 000 Kč bylo možné pobírat jen na nejmladší dítě/děti v rodině, aniž by se při tom zohledňovalo, jestli se jedná o jedno dítě či vícerčata. Od roku 2018 se zvyšuje příspěvek pro rodiče dvou a vícerčat na celkovou sumu 330 000 Kč. Tento vyšší příspěvek lze uplatnit i na děti, které se narodily v předchozích letech, ale dosud nedosáhly věku 4 let. Pouze je nutné podat si v letošním roce novou žádost, v níž budou uvedena všechna jména společně narozených dětí.

Vyšší slevy na dani

Školkovné – do loňského roku bylo možné uplatnit daňovou slevu za umístnění dítěte do školky v maximální výši 11 000 Kč za rok. Od letoška – vzhledem k růstu minimální mzdy (na 12 200 Kč/měs.) – vzrůstá i maximální možná daňová sleva, a to na až 12 200 Kč za každé dítě.

Daňová sleva na první dítě – po dlouhé době, kdy se zvyšovalo daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, se od roku zvyšuje i na dítě první, a to na 15 204 Kč ročně. Na další děti zůstávají daňové slevy ve stejné výši jako v předchozím roce (tj. 19 404 Kč na druhé a 24 204 Kč na třetí a každé další dítě).

Zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu

Vyplacení daňového bonusu, čili záporné daně, se od letošního roku mění (opět v souvislosti s růstem minimální mzdy). Daňový bonus nyní obdržíte pouze v případě, kdy je daňová sleva na děti vyšší než daň, kterou máte zaplatit. Zároveň však musíte v daném roce vydělat alespoň šestinásobek minimální mzdy (tj. 73 200 Kč), do této částky se však už nezapočítávají příjmy z kapitálového majetku a z pronájmu.

Diskuze

Přidat komentář k článku Novinky pro rodiny s dětmi v roce 2018

Napište nám