Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Ženy vs. muži: Kdo je lepším zaměstnancem?

Průzkum provedla společnost Mavimi s.r.o., která tvoří aplikaci propojující zaměstnavatele a ženy na mateřské či rodičovské dovolené, které chtějí pracovat na flexibilní úvazek. Více informací naleznete na: www.mavimi.cz

Ženy vs. muži: Kdo je lepším zaměstnancem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vnímá společnost ženy jako zaměstnance? Skutečně jen jako ty, které beztak brzy odejdou na mateřskou nebo budou co chvíli doma s nemocnými dětmi? Existují dovednosti, ve kterých své mužské kolegy hravě strčí do kapsy? Seznamte se s výsledky průzkumu.

Podle toho, jaké ženy (zejména maminky malých dětí) často mívají potíže při hledání zaměstnání, a podle toho, že nezřídka bývají za stejnou pracovní náplň hůře finančně ohodnoceny než muži, mohou bohužel nabýt dojmu, že jsou snad nějakými méněcennějšími zaměstnanci (nebo snad dokonce méněcennějšími bytostmi). Tenhle pocit může notně zamávat s jejich sebevědomím a značně jim zkomplikovat pracovní ale i soukromý život.

Ve skutečnosti však není důvod si myslet, že by snad všichni zaměstnavatelé měli pocit, že ženu je neperspektivní zaměstnávat, protože brzy po nástupu do práce stejně otěhotní, odejde na mateřskou a po jejím návratu bude beztak co chvíli doma s nemocnými dětmi.

Z nejnovějšího průzkumu, který provedla společnost Mavimi, jasně vyplývá, že ženy nejsou vnímány jakkoli podřadněji. Průzkumu se zúčastnilo 105 respondentů, z toho 61,5 % žen a 38,5 % mužů, a to jak z řad zaměstnanců, vedoucích pracovníků, majitelů firem, tak i osob na volné noze, které s firmami spolupracují externě.

Když měli respondenti rozhodovat, které pohlaví je ve kterých dovednostech lepší, u většiny kategorií odpověděli, že muži i ženy bývají v průměru stejně schopní. Obě pohlaví jsou vnímána jako stejně kreativní a schopná týmové spolupráce. I u závěrečné otázky, kdo je v celkovém úhrnu lepším zaměstnancem, nebylo žádné pohlaví preferováno.

Kde jsou patrné rozdíly, jsou lepší předpoklady pro vedoucí pozice – zde byli daleko častěji označováni muži. Dle respondentů jsou muži lepší také při snášení kritiky. Ženy pro změnu „zvítězily“ větší pečlivostí a snahou dotahovat zadané úkoly do konce, aniž by svou práci přehazovaly na ostatní. V práci jsou také více angažované a otevřenější vůči názorům druhých.

Co se týče slabých stránek, byly ženy označeny jako ty, co mají větší tendenci vytvářet konflikty a častěji si na práci stěžují. To však může být dáno jejich větší otevřeností, která ale v konečném důsledku může vést k tomu, že se problémy na pracovišti díky komunikaci spíše vyřeší, než v případě mužů, kteří mají tendenci negativní emoce držet spíše v sobě, a problematické otázky tak mohou zůstat nevyřčeny a tedy i nevyřešeny.

Dalo by se tedy říci, že síly jsou vyrovnané. V řadě kategorií jsou v průměru stejně hodnoceni muži i ženy, v jiných dominují spíše muži a v jiných zase ženy. Muže bychom dle výsledků průzkumu mohli obecně označit spíše jako podnikatele, kteří přicházející s vizemi a při plnění svých cílů jsou soutěživější, zatímco ženy jsou spíše lepšími zaměstnankyněmi – těmi, které do detailu dotahují své projekty, dokáží dobře plánovat a nemají problém komunikovat, pokud nastane konfliktní situace. Pochopitelně není možné dávat všechny do jednoho pytle a mezi zaměstnanci najdeme řadu těch, kteří se vymykají běžným škatulkám.

Z toho jasně vyplývá, že pro zaměstavatele by nebylo nijak přínosné zaměstnávat jen muže a ženy raději vynechat, aby náhodou neměly někdy tendence věnovat se vedle pracovních úkolů také rodině. A navíc – obecně bývají spokojenější a také kreativnější kolektivy, kde najdeme zastoupení obou pohlaví.

Pokud při hledání zaměstnání či i jindy v průběhu své kariéry narazíte na situaci, kdy se budete potýkat jako žena s nějakou formou diskriminace, nenechte se odradit případnou jednotlivou špatnou zkušeností; budete-li vytrvalé, dříve či později se vám jistě podaří najít optimální místo, kde bude panovat vzájemná spokojenost a důvěra.


 

Diskuze

Přidat komentář k článku Ženy vs. muži: Kdo je lepším zaměstnancem?

Napište nám