Ještě nemáte svoji Srdcovku?
Je to lehké, stačí si jen vybrat.
0
Kašpárek je smutný
Váš košík je prázdný

Podmínky ochrany soukromí

Podmínky ochrany soukromí e-shopu kasparek-baby.cz

(Privacy Policy)

 

Tyto podmínky ochrany soukromí jsou platné od 25.5.2018

 

Přečtěte si prosím tyto podmínky ochrany soukromí, protože náš vztah s Vámi při používání e-shopu kasparek-baby.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen "POS").

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto podmínky ochrany soukromí se týkají používání e-shopu.
 2. Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu jsme my – společnost Dětská galaxie s.r.o., se sídlem Rosická 653, Vinoř, 190 17 Praha 9, IČO: 00317578, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 635, založená v České republice (dále jen „Dětská galaxie“).
 3. Účelem těchto podmínek je informovat Vás o podmínkách, za kterých Dětská galaxie poskytujete své Osobní údaje a o způsobu jakým Dětská galaxie nakládá s Osobními údaji, které o Vás získá.
 4. Vzhledem ke skutečnosti, že k zakoupení zboží přes e-shop je nezbytné poskytnout Dětské galaxii Vaše Osobní údaje minimálně v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci jako smluvní strany (jméno, příjmení, e-mail, fakturační adresa a telefonní číslo) je pro používání e-shopu nezbytné, abyste odsouhlasili podmínky uvedené v těchto POS. Před schválením těchto POS Vás ale žádáme o jejich podrobné prozkoumání a zvážení, zda souhlasíte se všemi částmi těchto POS, nakolik odsouhlasením těchto POS vyjadřujete Váš souhlas se všemi částmi těchto POS. Pokud byste nesouhlasili nebo byste nebyli spokojeni s některou částí těchto POS, nemůžete schválit tyto POS a používat e-shop.
 5. Na účely těchto POS mají následovné pojmy tento význam:

 „Pseudonymizované údaje“ znamenají informace a údaje o všech uživatelích e-shopu nebo jednotlivých kategoriích a skupinách uživatelů e-shopu, které jsou anonymizovány a zpracovány do formy, která již neumožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu bez použití dodatečných dat.

 „Osobní údaje“ znamenají všechny informace a údaje (které mohou obsahovat i osobní údaje a i
zvláštní kategorie citlivých osobních údajů), které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, která je nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována, a které při provozu e-shopu budou nahrané do informačního systému e-shopu.

 „Třetí osoby“ znamenají jiné osoby jako Dětská galaxie a zprostředkovatelé.

 1. Jakékoliv pojmy, které nejsou definované v těchto POS mají stejný význam, jaký je jim daný v platných Všeobecných podmínkách používaní e-shopu (VPP)
 1. Zpracování Osobních údajů
 1. V souvislosti při zakoupení zboží přes e-shop a vytvářením zákaznického konta může být nezbytné poskytnout Dětské galaxii některé Osobní údaje v rozsahu, v jakém budou požadované jednotlivými formuláři v rámci objednávání zboží nebo vytváření zákaznického účtu (např. jméno a příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo, email apod.). Rozsah požadovaných Osobních údajů může Dětská galaxie v případě potřeby změnit. Vyplnění některých Osobních údajů může být nepovinné a můžete se rozhodnout, zda jejich vyplníte nebo ponecháte nevyplněné.
 2. Jakékoliv Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sám zvážit nakolik takové Osobní údaje poskytnete, avšak bez vyplnění některých Osobních údajů Vám nemusí být umožněno dokončit Vaši objednávku zboží nebo vytvořit zákaznické konto.
 3. Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a Dětská galaxie se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. Dětská galaxie nezodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů při objednávání zboží.
 4. Dětská galaxie postupuje při zpracovávaní Osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 1. Souhlas se zpracováním Osobních údajů
 1. K poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů budete vyzváni při vytváření Vašeho zákaznického konta a při vytváření objednávky na zboží. Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů vyjádříte tím, že zatrhnete příslušné políčko na formuláři, který se Vám zobrazí ve Vámi používaném prohlížeči při vytváření objednávky nebo registraci zákaznického účtu.
 2. Poskytnutím Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů poskytujete Dětská galaxie souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů v rozsahu, ve kterém jste je vyplnili v jednotlivých formulářích, ať už při vytváření objednávky nebo registraci zákaznického účtu, především ale půjde o údaje, které vyplňujete do příslušného formuláře nepovinně a Osobní údaje umožňující Vaši nepřímou identifikaci. Osobní údaje uvedené v tomto bodě POS zpracuje Dětská galaxie na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
 3. Osobní údaje jako Vaše jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa a e-mail při vytváření objednávky a vytváření zákaznického konta zpracuje Dětská galaxie z důvodu, že jejich zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy případně smluvního vztahu mezi Vámi a Dětská galaxie vznikajícího vytvořením zákaznického konta.
 4. Váš e-mail, případně jiné údaje získané při vytvoření účtu prostřednictvím ověřovací služby třetích stran (Google +, Facebook Connect), jako Osobní údaj požadovaný při vytváření zákaznického konta zpracuje Dětská galaxie z důvodu, že jeho zpracování je nezbytné pro smluvního vztahu mezi vámi a Dětskou galaxií vznikajícího vytvořením zákaznického konta.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů při úpravě zákaznického konta

 1. Po vytvoření zákaznického konta můžete Dětskou galaxii prostřednictvím k tomu určeného rozhraní poskytnout Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je možné je vyplnit podle příslušného formuláře.
 2. Vyplněním Vašich osobních údajů a zakliknutím příslušného políčka ve webovém formuláři poskytujete Dětské galaxii svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém jste je do formuláře vyplnili, především půjde o Vaše jméno a příjmení, datum narození, fakturační údaje, dodací Adresa, Vaši podobiznu v podobě Vámi nahrané fotografie.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů umožňujících i Vaši nepřímou identifikaci

 1. Poskytnutím Vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů a používáním e-shopu zároveň poskytujete Dětské galaxii svůj souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů, umožňujícím Vaši identifikaci i nepřímo, jde především o následující Osobní údaje:
 1. informace a data ze zařízení, které používáte na používání e-shopu, které mohou zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení;
 2. data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdekoliv přistupujete k e-shopu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);
 3. údaje o Vašem používaní e-shopu a o transakcích a obchodech, které jste prostřednictvím e-shopu realizovali;
 4. informace získané prostřednictvím tzv. cookies a jiných zařízení na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích zařízeních našich obchodních partnerů nebo zprostředkovatelů sociálních sítí, které kdykoliv do e-shopu zahrneme;
 5. informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (jako např. vyhledávačích a sociálních sítích);
 6. informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginov provozovaných třetími stranami, např. Facebook „Líbí se mi“ (Like Button) a podobné.

Účel zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete Dětské galaxii za účelem:
 1. jejich přijetí, uložení a zpracování v systému e-shopu a přiřazení k Vaší objednávce;
 2. jejich přijetí, uložení a zpracování za účelem vyřízení Vaší objednávky;
 3. komunikace s třetími stranami při vyřizování Vaší objednávky;
 4. automatického vyplnění Vašich Osobních údajů při vytváření objednávky po přihlášení do zákaznického konta;
 5. přímého marketingu a profilování;
 6. zobrazování reklamy, která je pro Vás relevantní;
 7. jejich poskytnutí poradcům, zástupcům, auditorům, advokátům babiez a jiným podobným osobám při řešení případných sporů nebo plnění zákonných povinností;
 8. poskytování technické podpory e-shopu, jeho analytického a statistického zpracování, rozvoje e-shopu, bránění zneužívání e-shopu, vyhodnocení rizik, plnění podmínek všeobecně závazných právních předpisů a vytvoření Pseudonymizovaných údajů.

Doba platnosti Vašeho souhlasu a doba uschování Osobních údajů

 

 1. Souhlas se zpracováním Osobních údajů podle tohoto článku POS udělujete po dobu existence Vašeho zákaznického konta nebo po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky a splnění smluvních a zákonných povinností souvisejících s Vaší objednávkou. Všechny Vámi poskytnuté Osobní údaje budou uschovány v době dle předchozí věty.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat zasláním písemného oznámení Dětské galaxii na adresu společnosti uvedenou výše nebo na emailovou adresu obchod@kasparek-baby.cz

 

 1. Zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu a profilování
 1. Přímý marketing je způsob marketingové komunikace, při níž jsou zákazníci oslovován přímo adresnou zprávou, například e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo cílenou reklamou.
 2. Profilování je forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití Osobních údajů na vyhodnocení určitých osobních znaků nebo charakteristik týkajících se fyzické osoby, zejména na analýzu nebo předvídání znaků nebo vlastností dotčené osoby spojených s jejím výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.
 3. Poskytnutím souhlasu se zpracováním Vašich Osobních údajů udělujete Dětské galaxii svůj souhlas i ke zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu a profilování.
 4. Souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů podle tohoto článku POS můžete kdykoliv písemně namítat zasláním písemného oznámení Dětské galaxii na adresu společnosti uvedenou výše nebo na emailovou adresu obchod@kasparek-baby.cz
 1. Vaše práva při zpracování Osobních údajů
 1. Máte právo požadovat od Dětské galaxie potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů může Dětská galaxie zpoplatnit) a informace o
  1. účelu zpracování osobních údajů;
  2. kategorii zpracovaných osobních údajů;
  3. identifikaci příjemců nebo o kategorii příjemců, kterému byli nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
  4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích tomu určené;
  5. právu požadovat od Dětské galaxie opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů;
  6. právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů;
  7. zdroji Osobních údajů, pokud Osobní údaje nebyly získány od Vás;
  8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování zejména informace o použitém postupu, jako o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.
 2. Máte právo požadovat od Dětské galaxie aby bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a s ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.
 3. Máte právo požadovat od Dětské galaxie aby bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se Vás týkají jestliže:
 1. už nejsou potřebné na účel, na který se získali nebo jinak zpracovali;
 2. jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním;
 3. namítáte jejich zpracování;
 4. se Vaše Osobní údaje získali nezákonně,
 5. je důvodem pro výmaz splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je Česká republika vázaná; nebo
 6. byly osobní údaje získané v souvislosti s nabídkou služeb Dětské galaxie

 

 1. Máte právo požadovat od Dětské galaxie aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů když:
 1. namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího Dětské galaxii ověřit správnost osobních údajů;
 2. zpracování Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 3. Dětská galaxie už nepotřebuje Osobní údaje na účel zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku.
 1. Máte právo požadovat od Dětské galaxie aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby Dětská galaxie přeneslo tyto Osobní údaje jinému provozovateli.
 2. Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.
 3. Práva použitelné podle tohoto článku POS u Dětské galaxie si můžete uplatnit písemně zasláním písemného oznámení o uplatnění práva na adresu společnosti Dětské galaxie uvedenou výše nebo na emailovou adresu obchod@kasparek-baby.cz
 4. Použití Osobních údajů a Pseudonymizovaných údajů
 1. Dětská galaxie může Osobní údaje poskytnout třetím osobám (zprostředkovatelem), které pro Dětskou galaxie dodávají zboží a služby a svým poradcem, zástupcům, auditorům, advokátem a jiným podobným osobám za účelem jejich zpracování v souladu s těmito POS. Zmíněný zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy s Dětskou galaxii a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle GDPR a Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 2. Dětská galaxie může Pseudonymizované údaje a jiná podobná data a informace o uživatelích poskytnout bez omezení třetím stranám a marketingovým partnerům.
 3. Dětská galaxie může Osobní údaje, Pseudonymizované údaje jakož i jiná data a informace o uživatelích převést, použít a zpracovat i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zejména Spojených států amerických. Přenos Vašich osobních údajů do Spojených států amerických probíhá v režimu Privacy Shield – dohody EU s USA o transatlantickém předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států amerických pro komerční účely.
 1. Bezpečnost
 1. Veškeré Osobní údaje a jiná data a údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou chráněny vhodnými technickými prostředky a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administrativní, technické a personální opatření pro zajištění bezpečnosti Osobních údajů.
 2. Bez ohledu na všechny naše opatření k zajištění bezpečnosti přenášených dat je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné.
 3. Části e-shopu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány Dětskou galaxii. Dětská galaxie nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.
 1. Pravidla používaní Cookies
 1. Dětská galaxie na e-shopu používá Cookies na získávání informací o uživatelích. Cookie je malý datový soubor, který ukládá ve Vašem zařízeních (např. V mobilním zařízení nebo počítači) při používání e-shopu a na určitou dobu uchovává informace o Vašich zařízeních, krocích i nastaveních. Soubor Cookie umožní e-shopu při příští návštěvě rozpoznat Vás prohlížeč nebo ukládat Vaše nastavení a jiné informace. Je to běžná praxe většiny velkých webových lokalit.
 2. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz. na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém zařízení. Váš prohlížeč Vám může umožnit nastavit, jak má zpracovávat Cookies včetně možnosti používání Cookies úplně zakázat nebo vždy žádat od Vás souhlas s použitím konkrétního Cookie. Berte však na vědomí, že některé části e-shopu nemusí bez použití Cookies pracovat správně nebo některé funkcionality nemusí být dostupné vůbec.
 3. Dětská galaxie může umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies, přičemž informace a údaje získané z těchto souborů se řídí těmito POS. Dětská galaxie také může umožnit našim obchodním partnerům a třetím stranám umístit do Vašeho zařízení soubory Cookies (např. Google Analytics a jiné), které tímto obchodním partnerům a třetím stranám umožní získávat informace o Vás.
 4. V rámci e-shopu můžeme používat dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies nebo session cookies. Zatímco session cookies se vymažou po zavření Vašeho prohlížeče, persistent cookies zůstanou ve Vašem zařízení i po zavření Vašeho prohlížeče a použijí se při Vaší příští návštěvě e-shopu.
 5. E-shop může používat i jiné nástroje na sledování a zjišťování informací o uživatelích s podobnou funkcionalitou (např. Web beacon, Flash cookies, sledovací URL).
 6. Dětská galaxie používá Cookies a podobné sledovací nástroje na vícero účelů, zejména za účelem:
  1. zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit v požadované kvalitě a komfortu pro uživatele;
  2. zpřístupnění, provozování e-shopu a jeho funkcionalit na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích;
  3. monitorování a analýzy výkonu, provozu a efektivity e-shopu a jeho zlepšení;
  4. zabránění zneužití e-shopu a prevence a odhalení podvodného nebo jinak nevhodného chování.
 7. Odsouhlasením užívání cookies udělujete Dětské galaxii svůj souhlas s jejich používáním pro účely prezentování obsahu, který je pro Vás relevantnější a zpřístupnění všech funkcionalit e-shopu.
 8. Naši obchodní partneři a třetí osoby používají Cookies, které jim umožní lépe poskytovat jejich služby. Cookies používají ke sledování Vašeho chování při používání e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby přímo na e-shopu nebo na webových stránkách třetích osob a také za účelem prevence a zjištění podvodného chování.

 

 1. Změny POS
 1. Jsme oprávněni kdykoliv jednostranně změnit nebo upravovat POS. Nové znění POS bude účinné zveřejněním na webové stránce nebo případně mobilní aplikaci e-shopu. V případě, že uživatel e-shopu do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho Dětská galaxie o změně informovala prostřednictvím emailové komunikace nebo mobilní aplikace e-shopu, neoznámí společnosti Dětská galaxie svůj nesouhlas s novým zněním POS a z tohoto důvodu od smlouvy neodstoupí, tyto POS se stanou účinnými pro další právní vztahy smluvních stran. Pokud uživatel e-shopu nesouhlasí se zněním POS, není oprávněn tento e-shop dále využívat.

 

 

 1. Závěrečné ustanovení
 1. Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto POS na třetí osobu bez souhlasu Dětské galaxii.
 2. Tyto POS obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a Dětskou galaxii ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a Dětskou galaxii ohledně podmínek ochrany soukromí při používání e-shopu.
 3. Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto POS ze strany Dětské galaxie neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a Dětská galaxie je oprávněno kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.
 4. Pokud by některá ustanovení těchto POS a smlouvy uzavřené mezi Vámi a Dětskou galaxii měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení POS. Namísto neplatných ustanovení POS se použijí ustanovení obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.
 5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí adresát nepotvrdí zpětnou e-mailovou zprávou (postačuje i potvrzení o přečtení zasláno automaticky emailovým klientem). Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručováno prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.
 6. Na základě těchto POS vzniká mezi Vámi a Dětskou galaxii smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto POS nebo užívání e-shopu či související s těmito POS nebo e-shopu budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i Dětská galaxie souhlasíte s tím, že takové spory bude podléhat jurisdikci těchto soudů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese obchod@kasparek-baby.cz

 

 

 

 

 

Napište nám